uczelnia

img

Ziemia stanowi ponad 90% światowych gatunków: w tym zajęciu najbardziej rozwinęły się metazony i metafity, a izolacja geograficzna zapewniła etap szczególnie sprzyjający rozwojowi wielu gatunków. Ponad połowa to owady, a wśród nich najbardziej zróżnicowana jest grupa chrząszczy. Najbogatsze społeczności należą do tropikalnych lasów deszczowych i są najmniej znane.

Kontynenty są na łasce trzech ciągle zmieniających się procesów: tektoniki płyt, cykl tektoniczno-geomorficzny przetrwały i zaatakowały Amerykę Północną. W Australii rdzenne torbacze zostały częściowo zastąpione przez imigrantów z łożysk.

Zarówno obszary lądowe, jak również lądowe są silnie uzależnione od zmian klimatycznych . Znajdujemy się teraz w epoce interglacjalnej i są wszelkie powody, by oczekiwać progresywnego powrotu lodu w czasie następnych 100 000 lat, chociaż początek że być opóźniony przez szklarnię indukowaną przez spalanie paliw kopalnych.

Większość obszarów wapiennych znajduje się w kilku bardzo ważnych jeziorach, takich jak Jezioro Bajkał i Wielkie Jeziora Ameryki Północnej, ale większość z nich jest formę strumieni. Jeśli oceany charakteryzują się objętością, jednolitością i trwałością geologiczną, świat limński charakteryzuje się tłumieniem i izolacją.

Top