Ciekawostki geograficzne

img

Te zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego są własnością państw nadbrzeżnych, a dalsze rozszerzenia uprawnień do zasobów są określone na podstawie formuły konwencji z 1982 r. Problemy mogą powstać, gdy przeciwległe i sąsiednie stany dzielą szelf kontynentalny i granice między źródłami węglowodorów. W ostatnich faktach jest toż kwestia negocjacji w sprawie wspólnego rozwoju, między Zjednoczonym Królestwem a Norwegią na środkowym Morzu Północnym. Niektóre źródła węglowodorów nie są eksploatowane, gdy dochodzi do sporów, podobnie jak w wodach azjatyckich. Międzynarodowe firmy naftowe muszą być zapewniony ważny tytuł przez państwo do zasobu, zanim jeszcze będą eksplorować.

Wykorzystanie węglowodorów zapewnia dochód państwu nadbrzeżnemu, zatrudnienie obywateli oraz wytwarzanie powiązanych branż i usług.

Top